Numer projektu:
Tytuł projektu:
Promotor:

email:

PL/ 04/B/P/PP-174506
ASTRA
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania
Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland"
astra_ldv@oic.lublin.pl

 
   
Cel projektu
Opis działań
Oczekiwane rezultaty
Instytucje partnerskie
Aktualności
   
   
        OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ ORAZ ROLI PARTNERÓW

    Wszyscy partnerzy biorą udział w działaniach objętych projektem, przyjmując wiodącą rolę na poszczególnych jego etapach. Z równym zaangażowaniem testują poszczególne aspekty narzędzia ASTRA oraz realizują na swoim terenie wspólną strategię upowszechniania projektu i jego rezultatów z użyciem własnych sieci współpracujących organizacji. Każdy z partnerów (poza Węgrami) organizuje jedno ze spotkań warsztatowych, a promotor dodatkowo międzynarodową konferencję służącą upowszechnianiu wyników projektu.
    Podstawowym osiągnięciem projektu będzie zdefiniowanie Europejskiego Profilu Menedżerskiego i skonfrontowanie go z kontekstami narodowymi 6 krajów partnerskich. Następnie wymagany poziom poszczególnych kompetencji zostanie wystandaryzowany w celu stworzenia narzędzia do samooceny. Bezpośrednie powiązanie oceny poziomu kompetencji menedżerskich ze zindywidualizowanym planem szkolenia stanowi najistotniejszy aspekt innowacyjny wypracowanego przez partnerstwo narzędzia ASTRA.

 

 

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC POLAND"
ul. Mełgiewska 7/9, 20-209 Lublin, tel. 081 749 17 70, fax. 081 749 17 75, http://www.oic.lublin.pl/

Projekt współfinansowany z budżetu Wspólnot Europejskich w ramach drugiej fazy Programu LEONARDO DA VINCI

Komisja Europejska i Krajowa Agencja Programu Leonardo da Vinci nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z treścią informacji.