Numer projektu:
Tytuł projektu:
Promotor:

email:

PL/ 04/B/P/PP-174506
ASTRA
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania
Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland"
astra_ldv@oic.lublin.pl

 
   
Cel projektu
Opis działań
Oczekiwane rezultaty
Instytucje partnerskie
Aktualności
   
   
        OCZEKIWANE REZULTATY PROJEKTU

Bezpośrednie:

  • Narzędzie (CD w 6 wersjach językowych) do pomiaru kompetencji menedżerskich i doboru najlepszego szkolenia, prowadzącego do uzupełnienia braków stwierdzonych u testowanych potencjalnych przedsiębiorców i właścicieli/menedżerów małych firm.
  • Podręcznik obsługi i adaptowania narzędzia ASTRA do oczekiwań konkretnych firm.
  • Udoskonalenie i zindywidualizowanie oferty wspierania małych firm przez organizacje partnerskie.
  • Dostęp małych firm nie posiadających funduszy na inwestowanie w zasoby ludzkie do narzędzia zapewniającego dobór najefektywniejszych szkoleń, dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

Długoterminowe:

  • Upowszechnienie kultury ciągłego podnoszenia kwalifikacji w środowisku małych firm.
  • Zwiększenie efektywności i konkurencyjności małych firm, ułatwiające osiągnięcie rynkowego sukcesu.
 

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC POLAND"
ul. Mełgiewska 7/9, 20-209 Lublin, tel. 081 749 17 70, fax. 081 749 17 75, http://www.oic.lublin.pl/

Projekt współfinansowany z budżetu Wspólnot Europejskich w ramach drugiej fazy Programu LEONARDO DA VINCI

Komisja Europejska i Krajowa Agencja Programu Leonardo da Vinci nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z treścią informacji.