Numer projektu:
Tytuł projektu:
Promotor:

email:

PL/ 04/B/P/PP-174506
ASTRA
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania
Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland"
astra_ldv@oic.lublin.pl

 
   
Cel projektu
Opis działań
Oczekiwane rezultaty
Instytucje partnerskie
Aktualności
   
   
        


CEL PROJEKTU

    Celem projektu jest stworzenie elektronicznego narzędzia do samooceny poziomu kompetencji menedżerskich u osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej (opcja I) oraz u właścicieli/menedżerów (opcja II) małych firm zatrudniających do 10 osób. Ocena poziomu kompetencji menedżerskich to punkt wyjścia dla zindywidualizowanego planu szkoleniowego prezentującego sposób i zakres uzupełnienia braków stwierdzonych w trakcie oceny. Wsparcie małych firm, nie objętych dostosowanym do ich potrzeb i możliwości doradztwem związanym z podnoszeniem kompetencji.

 

 

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC POLAND"
ul. Mełgiewska 7/9, 20-209 Lublin, tel. 081 749 17 70, fax. 081 749 17 75, http://www.oic.lublin.pl/

Projekt współfinansowany z budżetu Wspólnot Europejskich w ramach drugiej fazy Programu LEONARDO DA VINCI

Komisja Europejska i Krajowa Agencja Programu Leonardo da Vinci nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z treścią informacji.